Ćwiczyć każdy może

Obszar 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH PRZEPROWADZONYCH W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Przedszkole Publiczne w Poczesnej
Oddział:5, 6-latki
Data: 12.03.2014r
Prowadząca: Agnieszka Nierobiś

Cele ogólne:
 kształtowanie nawyku aktywności fizycznej,
 nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw
ruchowych na powietrzu
Dziecko:
 porusza się po wyznaczonym terenie w ogrodzie przedszkolnym
 reaguje na sygnały słuchowe w czasie zabaw ruchowych
 chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym
– przeżywa radość z wykonywanych ćwiczeń

Środki dydaktyczne:
piłka do rugby, gwizdek, drabinki

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
a) Zbiórka. Zapoznanie dzieci i tematem i celami zajęcia. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
b) Przypomnienie zasad zachowania się w czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym:
 bawimy się na wyznaczonym terenie
 biegamy bez potrącania
 uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
 poprawnie wykonujemy ćwiczenia
 cierpliwie czekamy na swoją kolej
 podanie sygnału (dźwięk gwizdka), który informuje o zakończeniu ćwiczenia i ustawienie się na zbiórkę
2. Zabawa integracyjna- powitanie
Ustawienie luźna gromadka. Witamy dziewczynki, witamy chłopców, Witamy wszystkich którzy lubią kolor czerwony, kolor zielony, kolor żółty. Itp.
4. Ćwiczenia rytmiczne- marsz po obwodzie koła
Marsz po obwodzie koła, bieg i zmiana. Marsz po obwodzie koła i krążenie prawą ręką, Marsz, na przerwę w graniu zatrzymujemy się robimy przysiad, skłon i maszerujemy dalej.
5. Zabawa orientacyjno- porządkowa Pająk i muchy
Dzieci biegają na hasło pająk zatrzymują się w dowolnej pozycji w bezruchu która mucha się rusza pająk zabiera ją do swojej sieci.
6. Obwód ćwiczebny w ogrodzie przedszkolnym
Stacja I- Ćwiczenia z elementem równowagi, dzieci przechodzą po desce wokół piaskownicy, ręce wyprostowane w bok.
Stacja II – Ćwiczenia z elementem czworakowania, przejście na czworakach przez tunel (okienko) utworzone z mniejszych drabinek.
Stacja III – Ćwiczenia wchodzenia i schodzenia po mniejszych drabinkach.
Stacja IV– Ćwiczenia z elementem wspinania, wspinanie i przemieszczanie się po drewnianych drabinkach;
Stacja V – Ćwiczenia z elementem rzutu, dowolne podrzuty i chwyty piłki rugby.
Stacja VI- Swobodny bieg z górki i pod górkę.
7. Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe
Zbiórka w szeregu- zakończenie zajęć. Powrót do przedszkola.

Agnieszka Nierobiś

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w radosnej sali z wykorzystaniem plastikowych butelek.

Data: 13. 01.2014r.
Oddział: 5, 6-latków;
Przedszkole Publiczne w Poczesnej
Liczba dzieci: 22
Prowadząca: mgr Agnieszka Nierobiś

Cel ogólny:
Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
Możliwość przeżywania radości z aktywności ruchowej

Cel operacyjny. Dziecko:

- potrafi ustawić się w kole, w rozsypce, w rzędzie
– potrafi wykonywać wskazane ruchy zgodnie z rytmem melodii
– zna zasady bezpieczeństwa
– wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją słowną i praktyczną nauczycielki
– wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po sali
– zna zasady rywalizacji
– radzi sobie z porażką
– ćwiczy z niekonwencjonalnym przyborem

Pomoce dydaktyczne: butelki plastikowe (1,5l), magnetofon, płyta CD ,
paletki plastikowe, skakanki, piłeczki z kolcami.

Przebieg zajęć:

1. Zbiórka.
2. Ćwiczę bezpiecznie – przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas ćwiczeń gimnastycznych.
3. „Chodźcie wszyscy tu do koła” – zabawa ruchowa ze śpiewem na powitanie.
Dzieci ustawiają się w kole wykonują ruchy według treści zabawy (Klanza).
4. Ćwiczenia gimnastyczne
część I
• Pośpiesz się – dzieci w rozsypce, każde stoi przy jednej butelce. Wszyscy biegają między butelkami, starając się żadnej nie przewrócić. Na sygnał nauczycielki zatrzymują się przy najbliższej butelce. Dla jednego dziecka powinno zabraknąć butelki.
• Przekładanie butelki z ręki do ręki, pod kolanem prawym i lewym.
• Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnym sposobem.
• Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelki o podłoże i wyprost z podniesieniem butelki w górę nad głową.
• Stanie w rozkroku, butelka w prawej lub w lewej ręce – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy.
• Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skręty do prawej i lewej nogi.
• Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk, skłon tułowia z jednoczesnym uniesieniem butelki, powrót do pozycji wyjściowej.
• Ćw. oddechowe (tor piersiowy) – zwiększenie ruchomości klatki piersiowej. Siad skrzyżny. Ręce wyprostowane. Wdech – unos rąk do góry, wydech – wolne opuszczanie w dół.

Część II
Picie wody, następnie rozmowa z dziećmi na temat sportów, które chcieliby w przyszłości uprawiać, trenować. Krótki wywiad z kolegą , który ćwiczy karate już drugi rok, prezentacja przez chłopca kilku trudnych ćwiczeń.
Próba naśladowania przez rówieśników.

Część III
• Biegająca butelka – dzieci ustawione w rozkroku, jedno za drugim, podają sobie butelkę między nogami. Dziecko, które poda butelkę biegnie na koniec rzędu i tak na zmianę. Ćwiczenie wykonujemy również poprzez podawanie górą (nad głową).
• Masaż w parach – każde dziecko masuje „ piłeczką z kolcami” plecy dziecka siedzącego przed nim.
• Radosne zabawy w sali z wykorzystaniem przyborów znajdujących się w niej(dowolne, wg. własnych pomysłów).
• Omówienie i zakończenie zajęć .

Agnieszka Nierobiś

Scenariusz zajęć ruchowych dla dzieci 3-4 letnich

Temat : Wiosenne zabawy ruchowe

Cele ogóle:
• wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
• zaspakajanie potrzeby ruchu w sposób kontrolowany i społecznie akceptowany,
• kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe,
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
• doskonalenie poczucia rytmu, ruchu, koordynacji wzrokowo ruchowej
• kształtowanie wyobraźni,
• odreagowywanie napięć i negatywnych emocji,

Cele operacyjne:
Dziecko:
• uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach
•potrafi współdziałać w zespole,
• wykonuje zadania, stosuje się do poleceń nauczyciela,
• zachowuje się bezpiecznie podczas wykonywania ćwiczeń,
• reaguje ruchem na przerwę w muzyce,
• rozwija sprawność ruchową.
• doskonali poczucie rytmu, słuch muzyczny, pamięć i koordynacje – ruchową

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyta z muzyką, chustki cyrkowe, piłki, długa folia niebieska
Przebieg zajęć:
(Przed zajęciami nauczyciel wietrzy salę)
1. „Przekazujemy sobie uśmiech”- przywitanie z dziećmi
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi do dzieci: „Wysyłam do was powitalny promyk uśmiechu, który powróci do mnie w pośpiechu” . Dzieci przekazują sobie uśmiech bez słów, dotykając lekko ramienia kolegi i uśmiechają się najpiękniej, jak potrafią.
2. Zabawy z chustkami cyrkowymi
• „Zabawy z wiatrem” – „Taniec wiatru” –dzieci biegają po Sali w rytm muzyki w różnych kierunkach z chustkami w ręku. Gdy muzyka cichnie-wiatr ustaje (dzieci zatrzymują się i stoją w bezruchu), gdy muzyka staje się głośniejsza- wiatr nasila się dzieci znów przemieszczają się po całej Sali).
• „Mały wietrzyk, duży wiatr”- usprawnianie narządów artykulacyjnych – ćwiczenia oddechowe. Na hasło nauczyciela „mały wietrzyk”- dzieci delikatnie dmuchają chustki , na hasło „duży wiatr”- dzieci mocno dmuchają .
• „Powiew wiatru”- Aby stworzyć mocny powiew wiatru wszystkie dzieci unoszą chustki do góry, a następnie szybko ją opuszczają i kucają, aby stworzyć delikatny powiew dzieci na stojąco poruszają chustkami.
• Wiosenne kwiaty – dz. Zwijają chustki w dłoni tworząc kwiat na umówiony sygnał lub zmianę rytmu rozchylają dłoń –chustki kwiaty rozchylają się.
• Ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci leżą na plecach, głęboko oddychają, słuchają muzyki.

3. Zabawy z piłkami
• Nauczycielka zaprasza dzieci do koła, mówiąc aby usiadły w kole, podaje pierwszemu dziecku z lewej strony piłkę, która będzie krążyła po kole podawana z rąk do rąk. Dzieci podając piłkę będą równocześnie mówiły
„Jak to miło i wesoło.
Gdy piłeczka krąży w koło.
piłka tu, piłka tam,
piłka krąży nam”
• Nauczycielka dokłada piłki – dzieci starają się podawać piłkę w równym tempie –równocześnie do muzyki.
• Rzut do celu – rzucanie piłką do określonego celu
4. Zabawa z folią
• Strumyczek-dzieci chwytają worek przy akompaniamencie melodii poruszają szeleszcząc zgodnie z melodią ,następnie poruszają się jak płynący strumyk
5. Zakończenie-przesyłanie wiosennego uśmiechu na zakończenie zajęć.

Maria Czerwik


 

Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

  • http://www.xn--strojepikarskiepolska-grd.com/
  • http://www.Magliedicalcioonline.it/
  • http://www.camisetasdefutsbolbaratases.com/
  • http://www.Futbalovedresyshop.com/
  • http://www.xn--fotbollstrjormedtryck-qec.com
  • http://www.xn--fotballdrakterpnett-fxb.com
  • http://www.fotbalovedresyeshop.com/
  • http://www.goedkopevoetbalshirtskopen.com/
  • http://www.Maillotsfootballboutique.fr
  • http://www.fussballtrikotsoutletol.com/